Regolamenti

Regolamenti

Manuale organizzazione tornei 2019-2020

Linee guida per l'organizzazione di manifestazioni Fisct
29/07/2019 07/08/2019 626 kB
Download
07/08/2019
626 kB
Download
Regolamenti

Regolamento Tornei 2019-2020

Regolamento Tornei Fisct - Stagione sportiva 2019-2020 (v.1.1.)
29/07/2019 07/08/2019 910 kB
Download
07/08/2019
910 kB
Download
Regolamenti

Regolamento Squadre Filiali 2019-2020

Regolamento Squadre Filiali - Fisct - Stagione 2019-2020 (v.1.1)
29/07/2019 07/08/2019 650 kB
Download
07/08/2019
650 kB
Download
Regolamenti

Regolamento Finanze 2019-2020

Regolamento Finanze 2018-2019 (Affiliazioni, tesseramenti, iscrizioni, omologazioni)
20/07/2019 20/07/2019 777 kB
Download
20/07/2019
777 kB
Download
Regolamenti

Statuto Fisct

Statuto Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
06/03/2019 06/03/2019 972 kB
Download
06/03/2019
972 kB
Download